homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

locatie- en plananalyse  |  imagineering  |  onderzoek

Nieuwbouw vanuit Imagineering perspectief

De wereld is aan het veranderen. Een steeds verder doorgaande technologisering, veranderingen in samenwerkingsverbanden en andere ontwikkelingen hebben grote invloed op de hedendaagse maatschappij. Waar voorheen organisaties gedreven werden door economisch gedreven waarden, is er steeds meer behoefte aan zingeving en beleving. Hierbij gaat het niet meer alleen om geld, maar ook om niet-materiele behoeften. Consumenten en bedrijven willen geraakt worden, emotie voelen en zingeving ervaren.

Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement heeft samen met True Communications een stappenplan ontwikkeld vanuit imagineering perspectief. Dankzij dit stappenplan zijn we in staat het proces beter aan te laten sluiten op de potentie van het te ontwikkelen project en vinden we aansluiting met de intrinsieke waarden van toekomstige gebruikers.

Dankzij imagineering gaan we in op dieper gelegen motieven dan alleen de rationele aspecten die gepaard gaan met de ontwikkeling van vastgoed. Waardecreatie, emotie en beleving rondom het te ontwikkelen project spelen een centrale rol. Vragen als 'Wat kunnen de interne drijfveren van toekomstige gebruikers zijn?' of 'Wat is de identiteit van de locatie?' en 'Wat is de probleemstelling?' worden beantwoord.
Welke factoren het zijn waardoor de meerwaarde gecreëerd wordt, is afhankelijk van ieder individu.

Resultaat
Het resultaat is een document met een duidelijke visie van het 'gedragen belevingsconcept', welke gehanteerd wordt als leidraad in de volgende fases. Op basis van de visie, missie en een frame, gaan we dieper in op de locatie, de vraag en het aanbod. Binnen het belevingsconcept werken we toe naar draagvlak van zowel de initiators als de toekomstige gebruikers van het project. 

Het 'gedragen belevingsconcept' dient als input voor het op te stellen Programma van Eisen (PVE) of Programma van Prestatie (PvP). Vervolgens geldt de visie gedurende het hele ontwikkelingsproces als leidraad voor de te maken keuzes en wordt per fase aan de hand van een document getoetst en geborgd dat we 'op koers' blijven. 

De visie hanteren we ook als input, aansturing en realisatie van goede pr- en communicatiemiddelen rondom het project. Ons doel is in een vroeg stadium belangstellenden te interesseren voor het project, waarbij we in plaats van 'doelgroepen' toewerken naar 'volggroepen'.

Onze diensten vanuit 'imagineering' zijn goed bruikbaar op projecten met voldoende omvang, maar lenen zich ook uitstekend om mét elkaar hét centrale thema te bepalen voor bijvoorbeeld complete wijkontwikkelingen.

Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.