homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

locatie- en plananalyse  |  imagineering  |  onderzoek

De Groene Lijn

Onze onderzoeksopdrachten hebben veelal raakvlakken met het naar de markt toebrengen van bouwconcepten en bouwprojecten, of hoe beweging te krijgen in nieuwe danwel vastgelopen processen. Hierbij zetten we onze kennis in over de waarde van groene procesvoering om de gewenste doelen te bereiken.  

Processen binnen de natuur manifesteren zicht veelal als en kringloop. Binnen Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement zijn wij ook op zoek naar economische kringloopmogelijkheden. We hanteren hiervoor ons concept van 'de groene lijn', waarbij we de natuur als inspiratie hebben. Duurzaamheid is daarmee een continu drager en focus binnen de onderzoek-opgaves. 

Als organisatie bevinden we ons veelal op het grensvlak van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede die van ontwerper en realisator. We maken een overbrugging tussen de verschillende rollen en proberen deze dichter naar elkaar te laten groeien. Binnen de processen proberen we elkaars belangen helder in beeld te krijgen vanuit de perspectieven overstijgend belang, projectbelang, afzonderlijk bedrijfsbelang en individueel belang. Door elkaar te spiegelen kan ieder voor zich bewust worden van zijn / haar eigen bijdrage in de gehele transitie. Door elkaar op positieve manier te stimuleren, kunnen grootse resultaten worden behaald (kortom bewuste waardecreatie).

Indien u nadere informatie wenst, neem dan contact met ons op voor een eerste afspraak via het contactformulier.