homebedrijfprojectennieuws

Workshop Residence Schuytgraaf

In september 2013 organiseerde Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement in samenwerking met de Cordialis Living Group een drietal workshops. In deze workshops hebben we verkenning gedaan op welke wijze we tot een projectontwikkelingsproces konden komen die vanaf de start wordt gedragen door meerdere partijen. 

Als casus hadden we de beschikking over de locatie Schuytgraaf in Arnhem. Betrokken partijen waren onder andere: De BAM woningbouw, Wismans & De Jong architecten, Joost Zorgt, Sligro, True Communications, ASK, Molenbeek en Partners, gemeente Arnhem en de provincie.

In de eerste workshop hebben we door het invullen van een verkeerslichtenkaart in beeld gebracht wat de verwachtingen van de partijen zijn ten aanzien van het project en welke rol en bijdragen zij op zich wilden nemen. Doel was dat we een luxe appartementencomplex zouden ontwikkelen dat geschikt is voor ouderen.

Workshop 2 stond in het teken van een gedragen visie-ontwikkeling t.a.v. dergelijke complexen en werden we meegenomen in de beleving van 'een dag van leven in het complex'.

In workshop 3 hebben we de gegevens uit de voorgaande workshops bijeengebracht en zijn we gekomen tot een gedragen visie t.a.v. dergelijke projectontwikkeling processen. Een leerzaam en enerverend proces, waarmee waardevolle informatie is uitgewisseld tussen de partijen.