homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

locatie-ontwikkeling  |  sluitende exploitatie  |  conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling en realisatie

De bouwwereld verandert. Er vindt een verschuiving plaats naar duurzame- en milieuverantwoorde bouwproducten waarbij de eindgebruiker steeds meer keuze heeft om een eigen invulling te geven aan haar leefomgeving. 

Vooral de bouwindustrie houdt zich bezig met vraagstukken als craddle to craddle; hier is de innovatiekracht op productniveau het grootst. Het blijkt echter voor deze bedrijven een moeilijke opgave deze producten daadwerkelijk te integreren binnen de bouwprocessen, vanwege de doorgaans gehanteerde traditionele ordening van de bouwkolom. 

Binnen Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement hebben we de processen zodanig gestroomlijnd, dat wij rechtstreeks met de bouwindustrie aan tafel zitten. Nieuwe producten kunnen op deze wijze integraal binnen de projecten worden toegepast. Ook komt het voor dat de innovatie-afdelingen van deze bedrijven aan de slag gaan op basis van onze vraagstellingen.

Eén van onze concepten is de eco-doorgroeiwoning. In 2012 hebben we met dit concept meegedaan met de prijsvraag NiaNesto, waarbij we het concept hebben gepresenteerd op de Provada. Klik hier voor de opname van de presentie. 

Indien u behoefte heeft aan advies en / of projectrealisatie met gebruikmaking van innovatieve concepten vanuit de industrie, neemt u contact op via het contactformulier.