homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

architectuur & management  |  regie & organisatie

Nieuwe organisatievormen

Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement ziet duurzaamheid als een vorm van organiseren.

Duurzaamheid vraagt volgens ons om een holistische benadering. Binnen onze samenwerkingen nodigen wij onze teamleden uit om zich op te stellen voor de visie die we voor ogen hebben. In het kort komt het erop neer dat we aan elkaar vragen welke bijdrage ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan leveren. We hebben elkaar nodig om bewust te worden wat de eigen bijdrage kan zijn. Door deze benadering is gebleken dat deze bijdrages wel eens veel groter blijken dan ieder voor zich voor mogelijk heeft gehouden. Om deze visie handen en voeten te kunnen geven, hebben we dit vertaald in het concept van 'de groene lijn'.

Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement beschikt over een breed eigen netwerk waarmee samenwerkingsverbanden worden aangegaan met specialistische adviseurs. Vanuit een generalistische overview kan per situatie en / of vraagstelling het juiste team worden samengesteld waarmee trajecten worden geďnitieerd, passend bij de vraagstelling. 
Trajecten die kunnen worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld begeleiding rondom koersbepaling (missie, visie, strategie), systeemopstellingen, ICT-vraagstukken (opzet centraal informatiesysteem) of marktonderzoek. Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement kan deze elementen integraal verzorgen.

Wanneer u meer wilt weten over deze organisatorische duurzaamheid, neemt u da contact op via het contactformulier.