homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

locatie- en plananalyse  |  imagineering  |  onderzoek

ADVIES

Binnen de vastgoedbranche is de koopbereidheid van de potentiële koper afhankelijk van een groot aantal factoren. Dankzij een toename van de onzekerheden rondom deze factoren is er de afgelopen jaren een grotere bewustwording ontstaan over de zin van het ontwikkelen van vastgoed. Dankzij deze bewustwording vindt er een steeds grotere behoefte plaats van een productgeoriënteerde naar een belevingsgeoriënteerde en procesgerichte aanpak. 

Onze onderzoeksopdrachten hebben veelal raakvlakken met het naar de markt toebrengen van bouwconcepten en bouwprojecten, of gaan over de vraag op welke wijze beweging is te krijgen in nieuwe danwel vastgelopen processen. Hierbij zetten we onze kennis in over de waarde van groene procesvoering om de gewenste doelen te bereiken.  

Advies- en Besluitvormingstrajecten:

1. Locatie- en Plananalyses

2.  Imagineering

3.  Onderzoek

Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.