homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

architectuur & management  |  regie & organisatie

PROCESREGIE

Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement treedt op als organiserend ingenieursburo bij vraagstukken rondom de transitie naar groen bouwen en organiseren. Vanuit een focus op 'de groene lijn'  zien we mogelijkheden om processen op een nieuwe manier te stroomlijnen, waarbij duurzaamheid-toepassingen en efficiency in elkaar lijken over te vloeien.   

Bij strategische vraagstukken rondom de transitie naar groen bouwen en organiseren is het in eerste instantie vaak zoeken hoe een begin te krijgen aan de opgaaf of meer nog wat het te behalen resultaat moet zijn. Veelal ligt er een vraagstelling bij de opdrachtgever, waarbij de behoefte om te verduurzamen aan het topje van de 'ijsberg' zichtbaar is.  Onder de 'waterlijn' zijn echter veelal de meeste oplossingen te verkrijgen. De opdrachtgever is het meest bekend met de situatie, en juist door een optimale samenwerking is een perfect resultaat te behalen. 

Binnen de te doorlopen trajecten hanteren we zowel een procesmatige als een projectmatige aanpak. We kiezen voor een procesmatige aanpak op het moment dat de uitkomst nog niet op voorhand geheel is te definiëren, bijvoorbeeld als er veel verschillende belangen spelen. Er is sprake van een gezamenlijke zoektocht waarbij Hegeman Vastgoed en Bouwmanagement de rol van procesregisseur op zich kan nemen, waarbij we creatief sturen op een gedragen besluitvorming. 

Naast de procesmatige aanpak (of aansluitend op...) hanteren we een projectmatige aanpak voor de projecten waarvan op voorhand helder te behalen doelstellingen kunnen worden omschreven. Aan de hand van de beheersaspecten wordt het project bewaakt en kunnen we toewerken naar het vooraf bepaalde eindresultaat. 
 
Wilt u meer weten welk en hoe wij de processen aansturen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.