homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

locatie-ontwikkeling  |  sluitende exploitatie  |  conceptontwikkeling

Sluitende exploitatie vanuit elementen ontwikkeling

Ontwikkeling van duurzaam vastgoed is een prachtige opgave. In de figuur links zijn hoofdelementen van ontwikkeling weergegeven, waarbij de volgende onderdelen met elkaar in balans dienen te zijn:

1. Doelgroep
Wie is de uiteindelijke eindgebruiker. Is deze vooraf al bekend of wordt voor de markt ontwikkeld. Zijn we vooraf in de gelegenheid om gezamenlijk de huisvestingsbehoefte in beeld te brengen, of is het enthousiasmeren van potentiĂ«le eindgebruikers een onderdeel van het proces.

2. Concept
De keuze voor wie we ontwikkelen (doelgroep) hangt nauw samen met het concept van de ontwikkelingsopgave, het een vloeit voort uit het andere en omgekeerd. Hoe beter de doelgroep voor ogen staat, hoe beter de vertaling kan worden gemaakt naar het concept. 

Vanuit onze duurzaamheidsgedachte streven we naar een goede vertaling naar een specifieke doelgroep, maar streven we tegelijkertijd naar een zo (blijvend) flexibel mogelijk in te vullen gebouw.

3. Opbrengsten
In onze benadering proberen we het maximale uit een opgave te halen; wij sturen op maximale waardecreatie.
Dit houdt in dat we vooraf -- liefst samen met de eindgebruiker -- goed willen definiëren waar de maximale waarde voor de eindgebruiker te halen valt. Naast harde factoren als geld en tijd, komen andere factoren in beeld als bruikbaarheid, flexibiliteit, comfort, gezondheid en identiteit.

4. Kosten
Vanuit onze integrale benadering van samenwerking ontstaat de mogelijkheid om de processen te optimaliseren. Op zoeken naar manieren om budget te generen die we kunnen aanwenden voor duurzaamheidsoplossingen. Binnen de besluitvorming is aandacht voor analyses op langere termijn, zoals berekeningen volgens de methodiek van 'total costs of ownership'.