homebedrijfprojectennieuws
PROJECTEN


 ADVIES

 PROCESREGIE

 ONTWIKKELING

 ZORGVASTGOED

architectuur & management  |  regie & organisatie

Architectuur & management

Vanuit een professionele kijk op architectuur streven we naar maximale waardecreatie binnen de opgave en sturen de architect en overige adviseurs hierop aan. Ook hier geldt dat we het concept van 'de groene lijn' als leidraad hanteren. 

Het organiseren vertaalt zich naar een keten van bouwgerelateerde partners (denk aan architecten, installateurs en bouwers). Aan iedere partner stellen we de vraag op welke wijze hij een maximaal toegevoegde waarde kan leveren (binnen het segment waarin hij actief is) aan de bouw van het project. Via deze weg wordt in eerste instantie een maximale creativiteit verwacht die vervolgens wordt 'gekaderd' door de randvoorwaarden die we gezamenlijk opstellen voor het project. Dankzij partnerbijeenkomsten stemmen we de processen en werkzaamheden op elkaar af. In tegenstelling tot een verticale bouwkolom organiseren we processen als een horizontale keten. 

Wanneer u behoefte heeft aan een bruggenbouwer tussen architectuur en realisatie, neem dan contact met ons op via het contactformulier.